Κανονισμοί Kumite - Kata

Print

Πατήστε εδώ για να δείτε ή να κατεβάσετε τους ισχύοντες κανονισμούς Kumite & Kata, σύμφωνα με την ΕΛ.Ο.Κ. (1-1-2015).

Web Page Implementation: Kosmas Malandrakis